گیج دما،گیج فشار

09122209939 -09022209939 ameli@ameli-co.com
Sunday, 17 January 2021

گیج فشار،گیج دما

گیج فشار بردونی (مانومتر) دلتاکنترل DELTACONTROL

 دلتاکنترل  DELTACONTROL را نباید با دلتا کنترل امریکا اشتباه گرفت که یک برند ابرقدرت در صنعت برق و ابزار دقیق می باشد. دلتا کنترلی که در ایران فعالیت می نماید برندی کره ای می باشد که از تامین کنندگان قطعات ویکای آلمان بود و بعد به طور مستقل شروع به تولید گیج فشار و گیج دما نمود و برای مدتی محصولات آن به صورت منظم وارد ایران می شد و امروزه می توان هشتاد درصد محصولات این کمپانی را در ایران تأمین نمود. از لحاظ کیفی محصولی مناسب و با قیمتی قابل قبول می باشد.

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | دلتا کنترل | گیج فشار تابلویی | مانومتر تابلویی | DELTA CONTROL

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

Register to read more...

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل برنج افقی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل برنج افقی DeltaControl

Register to read more...

مانومتر صفحه 15 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 15 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

Register to read more...

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

Register to read more...

مانومتر صفحه 15 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 15 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

Register to read more...

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

 مانومتر | گیج فشار | پرشر گیج | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

Register to read more...

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشارسنج

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

Register to read more...

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل برنج عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل برنج عمودی DELTACONTROL

Register to read more...

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشارسنج

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

Register to read more...

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | پرشر گیج | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر تمام  استیل عمودی   Delta control 

Register to read more...