گیج دما،گیج فشار

09122209939 -09022209939 ameli@ameli-co.com
Sunday, 17 January 2021

گیج فشار،گیج دما

شیر 90 درجه

شیر 90 درجه شیر 90 درجه نوعی شیر فلکه است که بیشتر برای تغذیۀ منابع استفاده می شود. این شیر ها در قسمت بالایی یا کناری دیگ بخار نصب می شوند و به منظور های مختلفی استفاده دارند. می توان از آنها به عنوان شی اصلی بخار و یا شیر تغزیه دیگ بخار استفاده نمود.

شیر اصلی بخار مارک بخارتله ایران

شیر 90 درجه - شیر تغذیه - شیر اصلی بخار 

فشار کاری 150psi یا 10bar – دمای کاری 200 درجۀ سانتیگراد – جنس بدنه چدن – اتصال فلنج

Register to read more...

شیر تغذیه بخار مارک بخارتله ایران

شیر 90 درجه - شیر تغذیه - شیر اصلی بخار 

فشار کاری 150psi یا 10bar – دمای کاری 200 درجۀ سانتیگراد – جنس بدنه چدن – اتصال فلنج

Register to read more...