گیج دما،گیج فشار

لطفا فقط از طریق واتس آپ درخواست خود را ارسال نمایید 09122209939 -09022209939 ameli@ameli-co.com
شنبه, 30 تیر 1403

گیج فشار،گیج دما

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز شیر برقی گاز به دو صورت normal open و normal close و به صورت تکضرب و تدریجی وجود دارد که هرکدام با توجه به مصرف مشتری و طراح سیستم به کار می رود. از آنجا که معمولاً فشار خط لولۀ گاز از 4bar تجاوز نمی کند، محدودۀ فشار کاری شیربرقی های گاز نیز همین بازۀ 0 تا 4 بار می باشد. جنس شیربرقی گاز می تواند برنجی یا استیل باشد.

شیر برقی گاز MADAS M16-RMO-NA--M16-RM-NA ماداس

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

فشار کاری 0.5 تا 6 بار – بیشینه دمای کاری 70 درجه سانتیگراد – متریال برنجی / آلومینیومی – اتصال DN15 تا DN350 فلنج و دنده ای – نرمالی اوپن Normally Open

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS ماداس سری EV (F - R)

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

قابلیت باز شدن آرام/ بسته شدن سریع - رنج فشار تا 6 bar – رنج دمای کاری 85 درجه سانتیگراد – سایز– متریال آلومینیوم – ولتاژ 24 تا 230 ولت - اتصال فلنجی

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS MP16-RM-NC ماداس

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

بیشینه فشار کاری 0.5 بار – بیشینه دمای کاری 75 درجه سانتیگراد – اتصال ½ و ¾ اینچ دنده ای – متریال برنجی – IP65 - نرمالی کلوز Normally Close

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS ماداس سری EV

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

قابلیت باز شدن آرام/ بسته شدن سریع - رنج فشار تا 6 bar – رنج دمای کاری 85 درجه سانتیگراد – سایز– متریال آلومینیوم – ولتاژ 24 تا 230 ولت - اتصال فلنجی و دنده ای

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز M16-RM-RMO-NC-EEX ماداس

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

فشار کاری 0.5 تا 6 بار – بیشینه دمای کاری 80 درجه سانتیگراد – IP65 – آلومینیوم  – سایز ½ تا 12 اینچ – دنده ای و فلنجی ضد انفجار EEX - نرمالی کلوز Normally Close

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS ماداس سری EVP (F - R )

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

قابلیت باز شدن آرام/ بسته شدن سریع - رنج فشار تا 360mbar – رنج دمای کاری 85 درجه سانتیگراد – سایز DN200 تا DN300– متریال آلومینیوم – ولتاژ 24 تا 230 ولت - اتصال فلنجی

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS M14-RM-NC ماداس

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

بیشینه فشار کاری 0.5 بار – بیشینه دمای کاری 80 درجه سانتیگراد – IP65 – آلومینیوم – سایز 1/2 تا 1 اینچ دنده ای - نرمالی کلوز Normally Close

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS ماداس سری EVP (Q – R – S – T ) تیپ 2

قابلیت باز شدن آرام/ بسته شدن سریع - رنج فشار تا 360mbar – رنج دمای کاری 85 درجه سانتیگراد – سایز DN15 تا DN150– متریال آلومینیوم – ولتاژ 12 تا 220 ولت

 

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS M16-RM-RMO-N.C-1 ماداس

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

فشار کاری 0.5 تا 6 بار – بیشینه دمای کاری 80 درجه سانتیگراد – IP65 – آلومینیوم/برنجی – سایز ½ تا 12 اینچ – دنده ای و فلنجی - نرمالی کلوز Normally Close

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS ماداس سری EVP تیپ 1

رنج فشار تا 360mbar – رنج دمای کاری 85 درجه سانتیگراد – سایز DN15 تا DN150– متریال آلومینیوم – ولتاژ 12 تا 220 ولت

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS EVAP/NA - EVA-1-3-6/NA

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

شیربرقی به همراه رلیف نرمال اوپن که با سیگنال الکتریکی بسته می شود

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS ماداس سری EVO

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

رنج فشار تا 200mbar – سایز DN10/DN15/DN20 – متریال برنج یا آلومینیوم – ولتاژ 12 تا 220 ولت

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS ماداس سری EVA

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

شیر برقی/رلیف - رنج فشار تا 6 bar – رنج دمای کاری 85 درجه سانتیگراد – سایز– متریال آلومینیوم – ولتاژ 24 تا 230 ولت - اتصال فلنجی

مشخصات کامل محصول

شیر برقی پیلوت گاز MADAS-VP70 ایتالیا

شیر برقی | شیر برقی گاز | شیر برقی ماداس | شیر برقی MADAS | شیر برقی پیلوت

فشار کاری 1 بار – دمای کاری 20- تا 60+ درجه سانتیگراد – برنجی دنده ای DN10 تا DN20 - نرمالی کلوز Normally Close

مشخصات کامل محصول

شیر برقی گاز MADAS ماداس سری EV (Q - R - S - T) EEX

شیر برقی | شیر برقی گاز | ماداس | MADAS

قابلیت باز شدن آرام/ بسته شدن سریع - رنج فشار تا 1 bar – رنج دمای کاری 85 درجه سانتیگراد – سایز– متریال آلومینیوم – ولتاژ 24 تا 230 ولت - اتصال فلنجی

مشخصات کامل محصول

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت عاملی و مبرمی محفوظ میباشد.