گیج دما،گیج فشار

09122209939 -09022209939 ameli@ameli-co.com
Saturday, 16 January 2021

گیج فشار،گیج دما

صافی بخار

صافی بخار یا شیر صافی بخار ، معمولا یک توری از جنس استیل می باشد که در یک محفظۀ Y شکل تعیبه گردیده است تا با استفاده از خاصیت ترمودینامیک بخار و همچنین با استفاده از توری فیزیکی، جلوی عبور ناخالصی ها و ذرات معلق در خطور بخار را بگیرد.

صافی بخار 2 اینچ ساخت چین

 

فشار کاری PN16 – دمای کاری تا 300 درجه – جنس بدنه برنج – نحوۀ اتصال دنده ای – توری استیل

Register to read more...

صافی بخار 1 اینچ ساخت چین

 

فشار کاری PN16 – دمای کاری تا 300 درجه – جنس بدنه برنج – نحوۀ اتصال دنده ای – توری استیل

Register to read more...

صافی بخار 1.1/2 اینچ ساخت چین

 

فشار کاری PN16 – دمای کاری تا 300 درجه – جنس بدنه برنج – نحوۀ اتصال دنده ای – توری استیل

Register to read more...

صافی بخار 3/4 اینچ ساخت چین

 

فشار کاری PN16 – دمای کاری تا 300 درجه – جنس بدنه برنج – نحوۀ اتصال دنده ای – توری استیل

Register to read more...

صافی بخار 1.1/4 اینچ ساخت چین

 

فشار کاری PN16 – دمای کاری تا 300 درجه – جنس بدنه برنج – نحوۀ اتصال دنده ای – توری استیل

Register to read more...

صافی بخار ½ اینچ ساخت چین

 

فشار کاری PN16 – دمای کاری تا 300 درجه – جنس بدنه برنج – نحوۀ اتصال دنده ای – توری استیل

Register to read more...