گیج دما،گیج فشار

09122209939 -09022209939 ameli@ameli-co.com
Sunday, 17 January 2021

گیج فشار،گیج دما

تست گیج فشار TEST GAUGE

 تست گیج فشار - تست گیج

تست گیج ها مرحلۀ نهایی و آخر، از لحاظ دقت اندازه گیری فشار می باشند و به عنوان مرجع اندازه گیری فشار به کار می روند. کارخانه های کمی در دنیا قادر به تولید این نوع فشار سنج ها می باشند. بردون ها و دیافراگم های تست گیج ها معمولا بسیار حساس و دقت اندازه گیری آنها تا 0.001 می باشد.

 

تست گیج فشار ویکا WIKA

تست گیج فشار WIKA

Register to read more...

تست گیج فشار دیجیتال ASHCROFT

 

Register to read more...

تست گیج فشار دیجیتال CONST

Register to read more...