گیج دما،گیج فشار

77640210-11 [email protected]
سه شنبه, 26 شهریور 1398

گیج فشار،گیج دما

گیج فشار بردونی (مانومتر) دلتاکنترل DELTACONTROL

 دلتاکنترل  DELTACONTROL را نباید با دلتا کنترل امریکا اشتباه گرفت که یک برند ابرقدرت در صنعت برق و ابزار دقیق می باشد. دلتا کنترلی که در ایران فعالیت می نماید برندی کره ای می باشد که از تامین کنندگان قطعات ویکای آلمان بود و بعد به طور مستقل شروع به تولید گیج فشار و گیج دما نمود و برای مدتی محصولات آن به صورت منظم وارد ایران می شد و امروزه می توان هشتاد درصد محصولات این کمپانی را در ایران تأمین نمود. از لحاظ کیفی محصولی مناسب و با قیمتی قابل قبول می باشد.

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | دلتا کنترل | گیج فشار تابلویی | مانومتر تابلویی | DELTA CONTROL

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل برنج افقی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل برنج افقی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

مانومتر صفحه 15 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 15 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

مانومتر صفحه 15 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 15 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

 مانومتر | گیج فشار | پرشر گیج | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشارسنج

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل برنج عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل برنج عمودی DELTACONTROL

مشخصات کامل محصول

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | فشارسنج

مانومتر صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

مانومتر | گیج فشار | پرشر گیج | فشار سنج صنعتی

مانومتر صفحه 6 سانتیمتر تمام  استیل عمودی   Delta control 

مشخصات کامل محصول

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت عاملی و مبرمی محفوظ میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت