گیج دما،گیج فشار

77640210-11 ameli@ameli-co.com
پنج شنبه, 28 دی 1396

گیج فشار،گیج دما

گیج دما (ترمومتر) پکنز PAKKENS

ترمومتر تاشو PAKKENS TB160ZS6 پکنز

قطر صفحه16سانتیمتر – محدودۀ دما منفی 30 تا مثبت 500 درجۀ سانتیگراد – اتصال 1/2G یا 1/2NPT

مشخصات کامل محصول

ترمومتر PAKKENS TE160DB1 پکنز

قطر صفحه 16 سانتیمتر – محدودۀ دما منفی 30 تا مثبت 500 درجۀ سانتیگراد – اتصال 1/2G یا 1/2NPT

مشخصات کامل محصول

ترمومتر تاشو PAKKENS TB100ZS6 پکنز

قطر صفحه 10 سانتیمتر – محدودۀ دما منفی 30 تا مثبت 500 درجۀ سانتیگراد – اتصال 1/2G یا 1/2NPT

مشخصات کامل محصول

ترمومتر PAKKENS TE100DB1 پکنز

قطر صفحه 10 سانتیمتر – محدودۀ دما منفی 30 تا مثبت 500 درجۀ سانتیگراد – اتصال 1/2G یا 1/2NPT

مشخصات کامل محصول

ترمومتر PAKKENS TB160ZS1 پکنز

قطر صفحه 16 سانتیمتر – محدودۀ دما منفی 30 تا مثبت 500 درجۀ سانتیگراد – اتصال 1/2G یا 1/2NPT

مشخصات کامل محصول

ترمومتر PAKKENS TE100DD2 پکنز

قطر صفحه 6 و 10 سانتیمتر – محدودۀ دما منفی 30 تا مثبت 500 درجۀ سانتیگراد – اتصال 1/2G یا 1/2NPT

مشخصات کامل محصول

ترمومتر PAKKENS TB100ZS1 پکنز

قطر صفحه 10 سانتیمتر – محدودۀ دما منفی 30 تا مثبت 500 درجۀ سانتیگراد – اتصال 1/2G یا 1/2NPT

مشخصات کامل محصول

ترمومتر PAKKENS TE063DD2 پکنز

قطر صفحه 6 و 10 سانتیمتر – محدودۀ دما منفی 30 تا مثبت 500 درجۀ سانتیگراد – اتصال 1/2G یا 1/2NPT

مشخصات کامل محصول

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت عاملی و مبرمی محفوظ میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت