گیج دما،گیج فشار

77640210-11 [email protected]
یکشنبه, 30 دی 1397

گیج فشار،گیج دما

گیج اندازه گیری دما (ترمومتر) DELTACONTROL

ترمومتر یا گیج اندازه گیر دما از نوع بیمتال تولید شرکت DELTACONTROL  کره جنوبی. تمامی محصولات این شرکت به سفارش  کره جنوبی در کشور چین مونتاژ می گردد. برند دلتا کنترل یک برند با کیفیت قابل قبول در سطح استاندارد های بین المللی می باشد و محصولات این برند به خوبی در بازار صنعت ایران امتحان خود با پس داده اند. این برند بر روی پلتفورم WIKA آلمان فعالیت خود را شروع نمود و بعد از مدتی توانست در تولید گیج های اندازه گیری فشار و دما خود را تا حد قابل قبولی به مارک ها و تولیدات اروپایی نزدیک نماید و از آنجا که از لحاظ قیمتی 20 تا 40 درصد ارزانتر از مارک های اروپایی فروخته می شود، مورد توجه کسانی که همزمان کیفیت مطلوب را در کنار قیمت مناسب می خواهند قرار گرفته و خودی نشان داده است. ترمومتر های دلتا کنترل در انواع عمودی، افقی، تاشو و دنباله دار تولید و عرضه می گردد.

گیج دما صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل تاشو DeltaControl

گیج دما (ترمومتر) صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل تلسکوپی دلتاکنترل

مشخصات کامل محصول

گیج دما صفحه 10 سانتیمتر استیل برنج افقی DeltaControl

گیج دما (ترمومتر) صفحه 10 سانتیمتر استیل برنج افقی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

گیج دما صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل دنباله سیمی DeltaControl

گیج دما (ترمومتر) صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل دنباله سیمی دلتاکنترل

مشخصات کامل محصول

گیج دما صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

گیج دما (ترمومتر) صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

گیج دما صفحه 15 سانتیمتر کربن استیل افقی DeltaControl

ترمومتر صفحه 15 سانتیمتر کربن استیل افقی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

دماسنج صنعتی صفحه 10 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

گیج دماسنج (ترمومتر) صفحه 10 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

گیج دما صفحه 15 سانتیمتر استیل برنج افقی DeltaControl

ترمومتر صفحه 15 سانتیمتر استیل برنج افقی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

دماسنج صنعتی صفحه 10 سانتیمتر استیل برنج عمودی DeltaControl

گیج دماسنج (ترمومتر) صفحه 10 سانتیمتر استیل برنج عمودی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

گیج دما صفحه 15 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

ترمومتر صفحه 15 سانتیمتر تمام استیل افقی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

گیج دما – ترمومتر صفحه 10 سانتیمتر استیل عمودی DELTACONTROL

گیج دما یا ترمومتر دلتاکنترل DELTACONTROl Thermometer استیل قطر صفحه 63 میلیمتر اتصال از زیر

مشخصات کامل محصول

گیج دما صفحه 15 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

ترمومتر صفحه 15 سانتیمتر کربن استیل عمودی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

گیج دما – ترمومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل برنج افقی DELTACONTROL

گیج دما یا ترمومتر دلتاکنترل DELTACONTROl Thermometer بدنه استیل کانکشن برنجی قطر صفحه 63 میلیمتر اتصال از پشت

مشخصات کامل محصول

گیج دما صفحه 15 سانتیمتر استیل برنج عمودی DeltaControl

ترمومتر صفحه 15 سانتیمتر استیل برنج عمودی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

گیج دما – ترمومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل افقی DELTACONTROL

گیج دما یا ترمومتر دلتاکنترل DELTACONTROl Thermometer استیل قطر صفحه 63 میلیمتر اتصال از پشت

مشخصات کامل محصول

گیج دما صفحه 15 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

ترمومتر صفحه 15 سانتیمتر تمام استیل عمودی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

گیج دما – ترمومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل عمودی DELTACONTROL

گیج دما یا ترمومتر دلتاکنترل DELTACONTROl Thermometer استیل قطر صفحه 63 میلیمتر اتصال از زیر

مشخصات کامل محصول

گیج دما صفحه 10 سانتیمتر کربن استیل افقی DeltaControl

گیج دما (ترمومتر) صفحه 10 سانتیمتر کربن استیل افقی DeltaControl

مشخصات کامل محصول

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت عاملی و مبرمی محفوظ میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت