گیج دما،گیج فشار

77640210-11 ameli@ameli-co.com
پنج شنبه, 06 تیر 1398

گیج فشار،گیج دما

گیج دما یا دماسنج آنالوگ چیست؟

گیج دما یا دماسنج آنالوگ چیست؟

گیج دما - ترمومتر - دماسنج صنعتی - ترمومتر بیمتال - ترمومتر ویکا - ترمومتر WIKA - ترمومتر پکنز PAKKENS - ترمومتر پاورکنترل POWERCONTROL

به طول کلی گیج دما به وسیله ای برای اندازه گیری دما گفته می شود.

 

گیج دما - ترمومتر - دماسنج صنعتی - ترمومتر بیمتال - ترمومتر ویکا - ترمومتر WIKA - ترمومتر پکنز PAKKENS - ترمومتر پاورکنترل POWERCONTROL

شما

در حال مطالعۀ یک مقالۀ علمی می باشید

برای ورود به بخش گیـج دما | تـرمـومـتــــر 

مـی تـــوانیــــد از این لینک استفاده کنیــــد

 

 

دما :

پیش از آن که بخواهیم در مورد ابزار های سنجش دما صحبت کنیم باید تعریف درستی از خود دما پیدا کنیم و به درک درستی از آن برسیم.

دما یکی از ویژگی‌های ماده است که میزان گرمی و سردی آن را نشان می‌دهد و جهت جریان گرما را مشخص می‌کند. اگر دو جسم دارای دمای متفاوت باشند، انرژی گرمایی از جسم گرمتر به جسم سردتر منتقل می‌شود تا هنگامی که دمای دو جسم به تعادل برسد.

یکاهای گوناگونی برای اندازه‌گیری دما تعریف شده‌اند. در دستگاه بین‌المللی از واحد اندازه گیری کلوین استفاده می‌شود. ولی یکاهای دیگری مانند سلسیوس و فارنهایت نیز برای اندازه‌گیری دما به کار می‌روند.

تغییر دمای یک جسم یا یک محیط مادی با فرایند تبدیل انرژی انجام می‌شود. برای نمونه، اتلاف انرژی مکانیکی در اثر اصطکاک منجر به افزایش دما می‌شود. از سوی دیگر، سرد کردن گازها با انبساط گاز (که انرژی گرمایی به کار تبدیل می‌شود) انجام می‌شود.

درست است که هر ترمومتر-گیج دما به تنهایی قادر به اندازه گیری میزان گرما و سرما می باشد. اما هرگز مقدار اندازه گیری شده توسط دو ترمومتر با یکدیگر مساوی نخواهند بود جز آن که هر دوی آن ها توسط یک معیار ثابت اندازه گیری دما طراحی شده باشند و درجه بندی آنها بر اساس یک استاندارد معین بوده و در نهایت کالیبره شده باشند.

امروزه یک سری مقیاس مطلق برای اندازه گیری دمای ترمودینامیک وجود دارد. هدف از ایجاد این مقیاس ها، یک جمع بندی و نزدیک کردن تمامی دانشمندان و کارخانجاتی است که در راستای اندازه گیری دما مشغول به فعالیت هستند تا بتوان از زحمات آن ها یک خروجی و نتیجۀ قابل استفاده برای تمامی جامعه به دست آورد.

یکی از پذیرفته شده ترین جمعبندی های جهانی در این زمینه در نشست جهانی دما در سال 1990 می باشد که در آن اعلام گردید که دمای 0.65 کلوین معادل منفی 272.5 درجۀ سانتیگراد و منفی 458.5 درجۀ فارنهایت می باشد.

 

1 K

-272.15 C

-457.87 F

1 C

274.15 K

33.80 F

1 F

255.93 K

17.22 C

 

اصول فیزیکی عملکرد دماسنج :

ترمومتر ها می توانند به دو صورت Absolute (مطلق) یا به صورت تجربی کالیبره شده باشند. در هر دو حال این ترمومتر ها باید به صورتی با گیج های فشار یا واحد های اندازه گیری مطلق که به صورت مرجع در نظر گرفته می شوند قابل تبدیل یا مقایسه باشند.

برای ساخت یک دماسنج یا گیج دما یا ترمومتر ابتدا نیاز به یک مادۀ ترمومتریک خواهیم داشت.

 

مواد ترمومتریک :

 

در واقع بخش گسترده ای از ترمومترهایی که به طور تجربی ساخته می شوند، اساس کارشان خصوصیات مواد بوده است. مبنای اکثر آن ها رابطه ای بین فشار، درجه بندی و دمای مواد ترمومتریک به کار برده در آن ها می باشد. برای مثال جیوه هنگامی که گرم می شود منبسط می گردد. هنگامی که ما می خواهیم از رابطۀ بین فشار و انبساط مایعات هنگام گرمایش آن ها استفاده کنیم از مواد ترمومتریک استفاده می نماییم، مادۀ ترمومتریک مورد استفاده باید سه خصوصیت را دارا باشد :

1- زمان گرم شدن و سرد شدن آن بسیار کوتاه باشد، بسیاری از مواد، زمان زیادی نیاز دارند تا با گرم شدن تغییرات فیزیکی پیدا کنند و این برای کار ما مناسب نمی باشد.

2- این گرم شدن و سرد شدن باید قابل برگشت باشد. به این صورت که ماده توانایی سرد شدن و گرم شدن نامحدودی داشته باشد و زمانی که آن را گرم می کنیم و سپس سرد می کنیم به همان فشار قبلی باز گردد و تغییر نکند. برخی از مشتقات نفت و پلاستیک این قابلیت را ندارند.

3- روند گرم شدن و سرد شدن مادۀ مورد نظر باید تغییرات فشار یکنواختی ایجاد کند و ماده ناگهان تغییر حالت سریع و کند نداشته باشد. همچنین از حالتی به حالت دیگر تغییر نکند مثلا آب در دمای 4 درجۀ سانتیگراد منجمد می شود و از حالت مایع به جامد تبدیل می گردد.

 

دماسنج/گیج دما/ترمومتر

 

از دو المان اصلی تشکیل می شود : یکی المان حساس به تغییرات دما که نوسانات دمایی را می سنجد بر اساس آن دچار تغییرات فیزیکی می شود و به عنوان سنسور دما عمل می کند. این قسمت می تواند یک مادۀ ترمومتریک و یا یک المان بیمتال باشد – دوم یک المان یا مکانیسم که این تغییرات فیزیکی رخ داده توسط سنسور را به صورت قابل مشاهده و قابل درک توسط کاربر به نمایش در می آورد. در دماسنج های شیشه ای صفحۀ مندرج می تواند این نقش را ایفا کند.

از لحاظ تکنیکی دماسنج ها به دو صورت در جهان ساخته می شوند :

 

1- دماسنج-گیج دمای پر شده:

 

می دانیم که تمامی مواد در جهان بر اثر گرم و سرد شدن دچار انبساط و انقباض می شوند. این رابطۀ مستقیم تغییرات دما با حجم مواد دانشمندان را بر آن داشت تا گیج های دما یا دماسنج های پر شده با سیالهای مختلف را تولید نمایند سیال های ترمومتریک مورد استفاده از خصوصیاتی که گفته شد بهره مند هستند.

 

گیج دما-دماسنج-ترمومتر شیشه ای :

ابتدایی ترین نوع از ترمومتر های پر شده می باشند که سیال در آن به صورت مستقیم در دید کاربر قرار دارد.

ساده ترین حالت آن را در تمامی خانه ها و داروخانه ها به سادگی می توان دید، دماسنج های شیشه ای در واقع ابتدایی ترین انواع گیج دما یا ترمومتر هستند که حتی تا امروز توسط بشر به صورت متداول مورد استفاده قرار گرفته اند.

انواع گیج دمای شیشه ای به شرح زیر هستند :

گیج دما جیوه ای/ترمومتر جیوه ای/دماسنج جیوه ای

گیج دما الکلی/ترمومتر الکلی/دماسنج الکلی

 

علت استفاده از الکل یا جیوه در گیج دما (ترمومتر) شیشه ای، انبساط و انقباض سریع و عدم یخ زدگی این سیال ها در دماهای پایین می باشد.

 

گیج دما-دماسنج-ترمومتر کپسولی :

 

گیج دما - ترمومتر - دماسنج صنعتی - ترمومتر بیمتال - ترمومتر ویکا - ترمومتر WIKA - ترمومتر پکنز PAKKENS - ترمومتر پاورکنترل POWERCONTROL | ترمومتر گازی

ترمومتر کپسولی نیز مانند انواع شیشه ای با استفاده از قانون انبساط و انقباض سیالات در دماهای مختلف عمل می کند، با این تفاوت که این تیپ از گیج های دما جهت سنجش دماهای خیلی بالاتر از سطح محیط به کار می روند و کاربرد کاملا صنعتی دارند.

نحوۀ عملکرد این دسته از دستگاه های اندازه گیری دما به رابطۀ میان فشار و دما مرتبط است چرا که با تغییرات دما در یک محیط بسته، سیال دچار تغییرات فیزیکی می گردد و این تغییرات فیزیکی فشار محیط را به صورت مستقیم مورد اثر قرار خواهد داد و با سنجش این تغییرات فشار می توان تغییرات دما را محاسبه نموده و در اختیار کاربر قرار داد.

 

2 – دماسنج/گیج دما/ترمومتر بیمتال :

 

گیج دما | ترمومتر | دماسنج صنعتی | ترمومتر بیمتال

 

این دسته از ترمومتر ها نوع پر مصرفی از ابزار های اندازه گیری دما در صنعت می باشند که عملکرد آنها وابسته به یک المان بیمتال می باشد و محدودۀ دمایی مناسب و خوبی را برای کاربر پوشش می دهند. برای آن که بیشتر با این نوع ترمومتر آشنا شویم ابتدا باید بدانیم که قطعۀ بیمتال چگونه عمل می کند.

 

فلز بیمتال :

 

بی‌متال یا دوفلز قطعه‌ای است که از دو فلز ناهمجنس - به ویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هستند-که از یک سطح کاملًا به هم جوش خورده‌اند تشکیل شده‌است. برای ساختن بی‌متال دو فلز را در حالت گرم و با استفاده از غلتک به هم پرس می‌کنند به طوری که حاصل کار به صورت یک‌تکه دیده می‌شود.

 

عنصر بی‌متال

 

یک نوار یا دیسک دوفلزه است که بر اثر گرما در جهت فلزی که ضریب انبساط پایین‌تری دارد خم می‌شود و پس از سرد شدن به حالت اول بازمی‌گردد.

 

فنر بیمتال

 

 

 

اگر از همین عنصر بیمتال یک قطعه با طول بلند بسازیم و آن را به صورت یک فنر در آوریم، بر اثر گرما و سرما این فنر باز و بسته می شود، این باز و بسته شدن یک نیروی چرخشی ایجاد می کند که برای ساخت ترمومتر بیمتال به کار می رود.

 

ترمومتر/گیج دما/دماسنج بیمتال:

 

برای ساخت یک ترمومتر بیمتال باید فنر بیمتال را طوری تنظیم کنیم که چرخش آن در نهایت حول محوری ایجاد گردد که هم راستا با محور عقربۀ گیج مورد نظر باشد، سپس با توجه به محدودۀ دمای مورد سنجش یک صفحۀ مندرج ایجاد و دستگاه کالیبره گردد تا در نهایت با چرخش فنر بیمتال، عقربه به چرخش در آمده و روی درجه بندی طراحی شده اعداد را نشان دهد.

 

موارد استفادۀ ترمومتر ها :

 

- صنعت

- پزشکی

- شیمی

- هوانوردی

- هواشناسی

و به طور کلی هر جایی که تغییرات دما مورد توجه باشد.

 

تعدادی از برندهای تولید کنندۀ ترمومتر/گیج دما/دماسنج

  

ترمومتر ویکا-ترمومترWIKA-گیج دما ویکا – گیج دما WIKA – دماسنج ویکا – دماسنج WIKA

ترمومتر پکنز-ترمومترPAKKENS-گیج دما پکنز – گیج دما PAKKENS – دماسنج پکنز – دماسنج PAKKENS

ترمومتر تی جی-ترمومترTG-گیج دما تی جی – گیج دما TG – دماسنج تی جی – دماسنج TG

ترمومتر پاور کنترل-ترمومترPOWERCONTROL-گیج دما پاور کنترل – گیج دما POWERCONTROL – دماسنج پاور کنترل – دماسنج POWERCONTROL

 

 تعدادی از محصولات ما در این زمینه به صورت تصادفی

 

گیج دما - ترمومتر صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل عمودی WIKA مدل R52

گیج دما یا ترمومتر ویکا WIKA Termometer مدل R52 استیل قطر صفحه 100 میلیمتر اتصال از زیر

مشخصات کامل محصول

 

گیج دما – ترمومتر صفحه 10 سانتیمتر استیل عمودی WIKA (ویکا) مدل R55

                     

گیج دما یا ترمومتر ویکا WIKA Termometer مدل R55 استیل قطر صفحه 100 میلیمتر اتصال از زیر

مشخصات کامل محصول

 

 گیج دما – ترمومتر صفحه 6 سانتیمتر استیل افقی POWER CONTROL

گیج دما یا ترمومتر دلتاکنترل POWERCONTROL Thermpreture Gauge استیل قطر صفحه 63 میلیمتر اتصال از پشت

مشخصات کامل محصول

 

 گیج دما صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل تاشو DeltaControl

گیج دما (ترمومتر) صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل تلسکوپی دلتاکنترل

مشخصات کامل محصول

 

 گیج دما صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل دنباله سیمی DeltaControl

گیج دما (ترمومتر) صفحه 10 سانتیمتر تمام استیل دنباله سیمی دلتاکنترل

مشخصات کامل محصول

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت عاملی و مبرمی محفوظ میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت