گیج دما،گیج فشار

77640210-11 ameli@ameli-co.com
سه شنبه, 08 مهر 1399

گیج فشار،گیج دما

پرشر سوئیچ گاز-سوئیچ فشار گاز

pressuresw-Gas- پرشر سوئیچ گاز 

پزشز سوئیچ سا سوئیچ فشار گاز - زمانی که شما با گاز سر و کار دارید هر گونه تفییر ناخواستۀ فشار ممکن است منجر به انفجار گردد، فشار گازها معمولا در بیشترین حالت از چند بار تجاوز نمی کند و فشار گاز مصرفی معمولا زیر یک بار خواهد بود. به همین دلیل معمولا پرشر سوئیچ های گاز در رنج میلی بار عمل می کنند و بسیار ظریف و حساس هستند. شرکت های تولید کنندۀ پرشر سوئیچ های گاز معمولا شرکت هایی هستند که به طور تخصصی در زمینۀ گاز فعالیت می کنند و با تولید کنندگان سایر سوئیچ های فشار فرق دارند، شرکت هایی از قبیل دانگز Dungs و کروم شولدر kromcholder پیشگام تولید پرشر سوئیچ های گاز در جهان می باشند که همگی شرکت های آلمانی هستند.

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت عاملی و مبرمی محفوظ میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت