گیج دما،گیج فشار

77640210-11 ameli@ameli-co.com
شنبه, 05 مهر 1399

گیج فشار،گیج دما

شیر پروانه ای

شیر پروانه ای

شیر های پروانه ای، نوعی از شیرها هستند که بیشتر در خطوط آب رسانی مصرف دارند. مشخصه اصلی تمام این شیرها اهرمی است که در وسط سیت شیر قرار دارد و به صورت یک شفت به دستگیرۀ شیر (شیر پروانه ای عملکرد مستقیم) متصل می گردد و یا به مکانیسمی که به یک فلکه منتهی می شود (عملکرد غیر مستقیم). در بسیاری از موارد شیرپروانه ای با یک اکچوئیتور همراه است که شیر را به طور اتوماتیک و به کمک نیروی الکترومغناطیس باز و بسته می کنند. شیر پروانه ای - butterfly Valve

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت عاملی و مبرمی محفوظ میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت