گیج دما،گیج فشار

77640210-11 ameli@ameli-co.com
یکشنبه, 01 بهمن 1396

گیج فشار،گیج دما

شیر ترموستاتیک یا شیر کنترل کننده حرارت

شیر ترموستاتیک - شیر کنترلی

شیر ترموستاتیک thermostatic valve یا شیر کنترل کنندۀ خودکار حرارت، نوعی از کنترل کننده های سیال می باشد که بر اساس تغییرات دما در سیستم عمل می کند. این شیر ها با استفاده از سنسورها تغییرات دما را درک کرده و با فرمان سنسورها شیر باز و بسته می شود تا دمای سیستم را با افزودن سیال به آن یا خارج کردن سیال از سیستم کنتل نماید. شیر ترموستاتیک رادیاتور، شیر ترموستاتیک بخار و شیر ترموستاتیک آب، شیر ترموستاتیک روغن و ... برای هر سیالی وجود دارد. سنسورهای مورد استفاده در شیر ترموستاتیک به صورت سنسور دستی، سنسور ساعتی، سنسور دیجیتال و ... وجود دارند. شیر کنترلی حرارت - شیر کنترل کننده حرارت - شیر خودکار حرارت

شیر ترموستاتیک یا شیر کنترل خودکار حرارت تیپ 44 عیوض تکنیک (استیل)

 شیر کنترلی ترموستاتیک - شیر کنترل حرارت

سایز DN 15-100

فشار PN19-40 & class150-300

دماC  350

بدنه GG25,GGG40.3,SS316/A216WCC,A351CF8M

اتصال فلنج DIN/ANSI

18 ماه ضمانت

مشخصات کامل این محصول

شیر ترموستاتیک یا شیر کنترل خودکار حرارت تیپ 44 عیوض تکنیک

شیر کنترلی ترموستاتیک - شیر کنترل حرارت

سایز DN 15-100

فشار PN19-40 & class150-300

دماC  350

بدنه GG25,GGG40.3,SS316/A216WCC,A351CF8M

اتصال فلنج DIN/ANSI

18 ماه ضمانت

مشخصات کامل این محصول

سنسور کنترل حرارت تیپ TS22-41 مخصوص شیر ترموستاتیک عیوض تکنیک

شیر کنترلی ترموستاتیک - شیر کنترل حرارت

جهت نصب بر روی شیر ترموستاتیک یا شیر کنترل حرارت تیپ 11 و یا تیپ 44 عیوض تکنیک

مشخصات کامل محصول

شیر کنترل حرارت یا شیر ترموستاتیک تیپ 11 عیوض تکنیک (استیل)


شیر کنترلی ترموستاتیک - شیر کنترل حرارت

سایز DN 15-100

فشار PN19-40 & class150-300

دماC  220

بدنه GG25,GGG40.3,SS316/A216WCC,A351CF8M - استیل

اتصال فلنج DIN/ANSI

18 ماه ضمانت

مشخصات کامل این محصول

سنسور کنترل حرارت تیپ TS22-31 مخصوص شیر ترموستاتیک عیوض تکنیک

شیر کنترلی ترموستاتیک - شیر کنترل حرارت

جهت نصب بر روی شیر کنترل خودکار حرارت یا شیر ترموستاتیک عیوض تکنیک – عملکرد آسان برای کاربر هنگام تنظیم درجه حرارت

مشخصات کامل محصول

شیر کنترل حرارت یا شیر ترموستاتیک تیپ 11 عیوض تکنیک

شیر کنترلی ترموستاتیک - شیر کنترل حرارت

سایز DN 15-100

فشار PN19-40 & class150-300

دماC  220

بدنه GG25,GGG40.3,SS316/A216WCC,A351CF8M

اتصال فلنج DIN/ANSI

18 ماه ضمانت

مشخصات کامل این محصول

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت عاملی و مبرمی محفوظ میباشد.

طراحی سایت طراحی سایت